bannergulengoslo
Kontakt:
Mail: oslo@lkb.no
Likepersoner: Hanne Børresen, 92010496 og Henriette Haugland, 95993499

Styret for 2018 består av:
Leder og økonomiansvarlig : Evelyn H. O. Baklund, 41255881
Nestleder: Hanne Børresen
Sekretær: Synne Myhre
Styremedlem: Lilli-Ann Stensdal
Styremedlem: Lene Mari Hansen
Styremedlem: Siri Berg Andersen
Vara: Laila L.Dahl

Vi trenger nye personer inn i styret! Meld fra hvis du har lyst til å bli med 🙂

LKB Oslo har bestemt at all informasjon til medlemmene våre blir sendt ut per epost, derfor er det viktig at du alltid oppdaterer endringer på epost til post@lkb.no

Aktiviteter 2018: (Invitasjoner kommer per mail) 
Yoga: Fredager fram til påske. Ny invitasjon sendes ut før påske.
Kanefart: 3/2-18 Hauger gård, Maridalen. Invitasjon er sendt ut.
Sommertreff: 6/6-18, Olivia Aker Brygge. Invitasjon kommer i starten av mai
Familiehelg på badeland: 22-23/9-18, Quality Hotel Sarpsborg. Invitasjon kommer i slutten av mai
Juletreff: 28/11-18, Thon Hotel Opera. Invitasjon kommer i oktober.