VELKOMMEN TIL LKB AKERSHUS

Vi er for tiden ca 100 medlemmer i LKB Akershus og vi ønsker oss flere!! Det er enkelt å melde seg inn på lkb.no sin nettside.

Bli medlem i LKB!

SIDEMEDLEMSSKAP I LKB

Hvis du tilbringer tid andre steder i landet med jevne eller ujevne mellomrom kan du melde deg inn som sidemedlem i andre lokallag for bare 50,- pr år. Sidemedlemskap utløser ekstra støtte til lokallaget du er sidemedlem i og du kan delta på arrangementer på lik linje med andre medlemmer. Vi har flere sidemedlemmer her i LKB Akershus.

LKB Akershus har bestemt at all informasjon til medlemmene våre blir sendt ut per e-post, derfor er det viktig at du alltid oppdaterer endringer på e-post til post@lkb.no!!

Vi legger også ut info på vår hemmelige Facebook side hvor alle medlemmer av LKB Akershus er velkommen som medlem.

Aktivitetskalender for LKB Akershus 2018

27.2.2018 Årsmøte 18.00 Lærings og mestringssentert AHUS

Oddvar Thorbjørnsen Faltin er teamleder fra kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pasient-og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombud i Oslo. Han kommer og vil blant annet snakke om: Ombudet og om rettigheter, hvordan søke og hvordan fremme en klage. Våre rettigheter når vi er 50% og 100% ufør.

1.03.2018 Kl.11.30 Kafetreff, Egon på Strømmen storsenter, Ta gjerne med strikketøy om du har lyst!
Kontaktperson: Torhild Magnussen, 92225049

UKE 10 Vi starter opp med Yoga i Rælingen og Fetsund

13.03.2018 Kafetreff, Sandvika storsenter. Ta gjerne med strikketøy om du har lyst!
Kontaktperson: Torhild Magnussen, 92225049

14.03.2018 Kafetreff, Jessheim storsenter. Ta gjerne med strikketøy om du har lyst!
Kontaktperson Nina Rokhaug: 47384499

13.04.2018 Workshop «Om kroppen kunne snakke»

26.05.18 kl. 17.00 – 22.00 Sommeravslutningstur med M/S Øyeren

15.05.2018 kl.18.00 Mat fra naturen Bærum – Utgikk pga for få påmeldte

August vi starter opp med Yoga i Rælingen og det blir tilbud om deltagelse i «vanlige»kurs til redusert pris på Fetsund og Jessheim mer info kommer på mail

4.9.2018. kl. 11.30 Kafetreff Egon på Strømmen Storsenter

Kontaktperson: Torhild Magnussen, 92225049

19.9.2018 kl.19.00 Kafetreff Egon på Jessheim Storsenter

Kontaktperson Nina Rokhaug: 47384499

Sep 2018 En dag på The Well, mer info kommer på mail

Nov 2018 Julebord med julemat fra Midtøsten, mer info kommer på mail

NB!! DET KAN FOREKOMME ENDRINGER!!
FØLG MED PÅ VÅR FACBOOKSIDE

 

Handlingsplan for LKB Akershus
• LKB Akershus er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Akershus.

• LKB Akershus er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.

• LKB Akershus ønsker å ivareta interesser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i Akershus

• LKB Akershus arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.

• LKB Akershus skal ha fokus på likepersonarbeid.

• LKB Akershus skal sende medlemsbrev pr. e-post med aktuelle artikler og invitasjon til arrangementer.

• LKB Akershus skal prøve å skaffe økonomiske midler:

-Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til fastleger og helestasjoner i fylket.

-Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.

-Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene til en lavest mulig deltakeravgift.

GRASROTANDELEN

Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du gi grasrotandelen til LKB Akershus. Alle monner drar! Organisasjonsnummeret vårt er: 918468188

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

 

 

Ta kontakt med oss på akershus@lkb.no

Likepersoner LKB Akershus

Synne Myhre, 92644208

Marita Herstad, 41299511

Styret

Leder Mona Lundby, 92897498

Nestleder Torhild Fossum Magnussen, 92225049

Sekretær Anita Guldahl Hansen, 91849754

Økonomiansvarlig Nina Rokhaug, 47384499

Har du lyst til å bidra i styret eller som valgkomite er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss 🙂