Om LKB

 

Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse – LKB.

LKB ivaretar interessene til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og kunnskap.

LKB arbeider for å skape en helhetlig forståelse for gunstig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter.

LKB fokuserer på forebygging og ønsker å fremme mestring og livsglede.

LKB har lokallag eller kontaktperson i alle fylker.

LKB tilbyr hjelp til selvhjelp – likepersoner du kan snakke med som kjenner dine utfordringer!

LKB er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF).

Bli gjerne medlem: https://lkb.no/medlem

Telefon: 24 10 24 00 (NHFs servicetorg)

e-post: post@lkb.no

Hjemmeside: www.lkb.no

Adresse: LKB, Postboks 9217, Grønland, 0134 Oslo.