Om LKB

Landsforeningen for Kvinner med Bekkenleddsmerter (LKB) er en interesseorganisasjon som arbeider med å ivareta interessene til kvinner med bekkenleddsmerter.

Foreningen arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter. LKB ble stiftet i 1987 og er tilknyttet Norges Handikapforbund. Foreningen har lokallag eller kontaktperson i alle fylker og har i dag i underkant av 1000 medlemmer på landsbasis. LKB tilbyr hjelp til selvhjelp.

LKB

– Interesseorganisasjon for kvinner med bekkenleddsmerter!

LKB ivaretar interessene til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon og kunnskap om bekkenleddsmerter.

LKB arbeider for å skape en helhetlig forståelse for gunstig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og trygderettigheter.

LKB fokuserer på forebygging og ønsker å fremme mestring og livsglede.

LKB har lokallag eller kontaktperson i alle fylker.

LKB gir likepersonhjelp – En kvinne du kan snakke med som kjenner dine utfordringer!

LKB er en del av, og har sin organisasjonstilhørighet i Norges Handikapforbund (NHF).

LKB ble stiftet i 1987.

LKB har et tverrfaglig sammensatt fagråd som kvalitetssikrer informasjonen vi gir.

LKB ser på forebyggende arbeid blant gravide og kronikere som et svært viktig satsningsområde. Det er viktig å sette inn tidlig hjelp for å unngå at kvinner får varige plager.

LKB arbeider sentralt og lokalt opp mot helsevesen og myndigheter.

LKBs arbeid gjennom mer enn 25 år har resultert i bedre behandlingstilbud og trygderettigheter for kvinner og deres familier.

LKB har kurs og aktivitetstilbud til sine medlemmer.

LKB tilbyr hjelp til selvhjelp. LKB har likepersoner, det er medmennesker med kunnskap, forståelse og taushetsplikt. En likeperson kan dele sine erfaringer og er en kvinne du kan snakke med i fortrolighet. Finn oversikt over våre likepersoner her: www.lkb.no/selvhjelp

LKB har egen podkast «Knute i kroppen» der vi deler nyttig kunnskap, tips og livsglede til alle. 

LKB har en blogg om livet med bekkenleddsmerter

Se LKBs informasjonsfilm på YouTube: LKB informasjonsfilm

 

LKB er avhening av å ha medlemmer for å fortsette vårt viktige arbeid for å hjelpe alle som rammes av bekkenleddsmerter. Bli medlem

 

 

LKB er medlem i er medlem av Rådet for Muskelskjeletthelse, som er en paraplyorganisasjon som samler aktører som arbeider for eller er opptatt av en bedre muskelskjeletthelse. Rådet er også den norske delen av The Bone and Joint Decade – The global alliance for Musculoskeletal Health (G-Musc)