LKB Oslo

 
Kontakt:
Mail: oslo@lkb.no
Likepersoner: Hanne Børresen, 92010496 og Evelyn Baklund, 41255881

Styret for 2020 består av:
Leder: Vibeke Helander Bolstad
Nestleder: Hanne Børresen
Økonomiansvarlig : Janne-Brith Åsheim
Styremedlem: Evelyn H. O. Baklund
Styremedlem: Lilli-Ann Stensdal
Styremedlem: Unni Røskar Brenna
Vara: Anne Friedel                                                                         Vara: Laila L. Dahl

LKB Oslo bruker e-postkorrespondanse for å nå ut til våre medlemmer. Det er derfor flott om du sender oss oppdatert informasjon om din epostadresse, hvis du opplever at du ikke mottar informasjon fra oss. Vi kan treffes på oslo@lkb.no

Aktiviteter 2020: 

Grunnet den spesielle situasjonen vi som samfunn er står i sammen, vil de aktivitetene vi ser det mulig å gjennomføre varsles på e-post til våre medlemmer.

Vi har den glede av å informere om at vi har yogaonline to dager i uken, tirsdag og fredag. Ta kontakt med oss på oslo@lkb.no hvis du ønsker mer informasjon.