LKB Hordaland

lkbh logo (2)Ta kontakt med oss på hordaland@lkb.no

  • Leder:  Annegunn Løtveit Stokke, tlf 988 35 798
  • Nestleder: Marianne Rivli
  • Økonomiansvarlig: Minda Flåten Andersen
  • Sekretær: Kjersti Ane Østvik
  • Styremedlem: Mona Nygård Turøy
  • Varamedlem: Kathrine Steffensen
  • Varamedlem: Lillien Iversen-Rufati
  • Varamedlem Nina Gertrud Eldfrid Brynjelsen

Kontaktperson på Os: Rita Samdal, tlf: 959 46 647

Kontaktpersoner Stord og Bømlo: Ann Iren Laupsa, tlf: 954 27 589 og Esther Undheim, tlf: 936 74 590

Innkalling til digitalt årsmøte i LKB Hordaland 2020 Tid: 18. juni kl. 09:00 til 26. juni kl. 09:00 – årsmøtet er åpent i 8 dager Sted: https://www.digitalearsmoter.no/ Innlogging med mobilnummeret ditt. Kode sendes på SMS den dagen årsmøtet åpner. Med mobilnummeret ditt og koden får du tilgang til årsmøtet vårt de 8 dagene det varer. Vi forventer at alle medlemmene som deltar setter seg inn i regler, muligheter og begrensninger for digitale årsmøter på nettsiden over. Det er litt annerledes enn når vi møtes på tradisjonell måte. Hvis noen ikke får SMS med innloggingskode den dagen årsmøtet åpner 18.06.2020 kl. 09:00, må dere gi oss beskjed på hordaland@lkb.no eller mobil 988 35798 (leder Annegunn Løtveit Stokke). Avstemming/godkjenning gjøres for hver enkelt sak på sakslisten. Dokumenter tilhørende hver sak er lastet opp til gjennomlesing før avstemming.

Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling til digitalt årsmøte 2. Godkjenning av årsmelding 2019 3. Godkjenning av årsregnskap 2019 4. Innkomne saker 5. Delegater til årsmøte sentralt i LKB og NHF 6. Valg av revisor 7. Valg av valgkomité 8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til vervene som er på valg i år:

Nestleder Marianne Rivli stiller til gjenvalg (2 år til 2022) Sekretær Kjersti Ane Østvik stiller til gjenvalg (1 år til 2021) Styremedlem Mona Nygård Turøy stiller til gjenvalg (2 år til 2022) Varamedlem 1 Kathrine Steffensen stiller til gjenvalg (1 år til 2021) Varamedlem 2 Lillien Iversen-Rufati stiller til gjenvalg (1 år til 2021) Varamedlem 3 Nina Gertrud Eldfrid Brynjelsen stiller til gjenvalg (1 år til 2021)

Revisor Bente Grimen stiller til gjenvalg (1 år til 2021)

Valgkomité leder Olga-Sofie Krossøy stiller til gjenvalg (1 år til 2021) Valgkomité medlem Florence Sichone Mjeldheim (1 år til 2021) Valgkomité medlem Anne Marie (Mia) Elvebakk stiller til gjenvalg (1 år til 2021) Valgkomité vara Eirin Mo (1 år til 2021)

Leder Annegunn Løtveit Stokke og økonomiansvarlig Minda Flåten Andersen er ikke på valg i 2020.

Årsmøtet er LKB Hordalands øverste myndighet. Har du saker du ønsker at vi skal ta opp, må de ha kommet inn til oss senest 04.06.2020, to uker før årsmøtet starter. Saker sendes til hordaland@lkb.no . Alle medlemmer over 15 år som har betalt medlemsavgiften i 2019 har stemmerett ved valget i 2020. Årsmøteprotokoll lages automatisk når møtet er avsluttet. Styremedlemmene signerer denne og laster opp/sender ut til medlemmene. Vi håper mange av dere har anledning til å stille på årsmøtet! Vi syns det er spennende med en digital løsning og vi håper det kan bli en nyttig erfaring for både styret og medlemmene våre. Årsmøtet varer i 8 dager, så det er god tid til å stemme og gjøre seg kjent med innholdet i sakene. Vi setter stor pris på at OBOS lar Norges Handikapforbund og medlemslagene låne denne løsningen kostnadsfritt! Det betyr mye for lokallaget vårt å kunne gjennomføre årsmøtet før sommeren.

Ved spørsmål kan styret kontaktes på epost hordaland@lkb.no eller telefon 988 35798 (leder Annegunn Løtveit Stokke)
Noe informasjon blir i tillegg lagt ut på sidene våre på https://lkb.no/ og på Facebook.
Endelig innkalling med sakspapirer og oppdatert saksliste sendes ut på epost senest 11.06.2020. Hvis du mottar innkallingen per post, ønsker vi at du sender oss epostadressen og mobilnummeret ditt til hordaland@lkb.no
Velkommen til et litt annerledes årsmøte! Med vennlig hilsen det sittende styret i LKB Hordaland

27.05.2020, LKB Hordaland hordaland@lkb.no

Trenger du en og snakke med?

LKB Hordaland har 2 likepersoner som du kan ringe for å få snakke med en kvinne som har de samme utfordringene som deg selv. Det er:  Marianne Rivli Tlf: 48959419                                                         Mona Nygård Turøy Tlf: 92833670

Våre likepersoner har taushetsplikt. Lurer du på hva en likeperson er, og kan bidra med, kan du lese mer om det på lkb.no

VARMTVANNSTRENING!

LKB Hordaland arrangerer varmtvannstrening for medlemmer hver onsdag i terapibassenget på Haukeland Universitetssykehus fra klokken 19.00-20.00. Vi har instruktør som trener oss. Vannet er godt oppvarmet, og det er lett å komme i bassenget uten bruk av trapper. Gravide kan også delta. Vi mottar støtte fra Stiftelsen Dam og studiestøtte fra AOF til dette.  For mer informasjon send en e-post til hordaland@lkb.no, eller ta kontakt med kontaktpersonen for badingen Irene Mjelde 91706619

MEDLEMSFORDELER FOR MEDLEMMER I LKB HORDALAND:

MEDLEMSFORDELER HOS VANNKANTEN:

AVTALE OM BADING FOR MEDLEMMER I LKB Hordaland.

Vannkanten Pris for år 2020 er kr 95,- tirsdag tom fredag fra kl. 12.00 – 16.00. Terapibassenget holder 33-34 grader til enhver tid. Tilbudet gjelder kun i Vannkanten Badeland, og man kan ikke delta på vanngympartier. Tilbudet gjelder ikke skolefrie dager. Medlemmene må vise gyldig medlemskort for LKB Hordaland for å nytte rabattordningen.

MEDLEMSFORDELER HOS ULRIKSBANEN VED FREMVISNING AV MEDLEMSKORT

På Ulriksbanen for medlemmer sesongkort til aktiv pris kr. 450,- Halv pris på enveis billett, og tur/retur får dere barnepris.

Bekkenbelter fra HH.

Vi har bekkenbelter fra HH til utprøving. Ønsker du å prøve et slikt for å se om dette kan være noe for deg, kan du ta kontakt med Mona Nygård Turøy: 928 33 670

VÅRENS AKTIVITETER:

Vi har vært så heldige å få fortsatt midler fra Stiftelsen Dam til kafétreff. Kafétreffene våre er hyggelige, uformelle treff hvor det alltid er styremedlemmer og/eller
likepersoner/kontaktpersoner tilstede. En fin anledning til å møte andre i liknende situasjon som du selv. Ingen påmelding og maten dekkes med midler fra Stiftelsen Dam. Drikke må dere dekke selv. Velkommen – med eller uten baby!
13. februar kl 18-20 på Rice restaurant Os
5. mars kl 11-13 på Smakverket
2. april Baker Brun, Lagunen kl 11-13 AVLYST
4. mai kl 11-13 på Smakverket AVLYST
5. juni kommer tilbake til sted AVLYST

Kjøper du ved? ? www.kortreistved.no er en bestillingstjeneste for tørr og kortreist ved. De tilbyr bæring og plassering som ekstratjeneste! Oppgi dugnadskode LKB-HORD18 når du bestiller og støtt LKB Hordaland med 5% av kjøpesummen. Hvis mange kjøper får vi bonus i tillegg. Få slekt og venner til å støtte LKB Hordaland når de handler ved! Avtalen gjelder for kjøp i Hordaland. Kjøp ved her: www.kortreistved.no og oppgi dugnadskode LKB-HORD18

SIDEMEDLEMSSKAP I LKB

Hvis du tilbringer tid andre steder i landet med jevne eller ujevne mellomrom kan du melde deg inn som sidemedlem i andre lokallag for bare 40,00 pr år. Sidemedlemskap utløser ekstra støtte til lokallaget du er sidemedlem i og du kan delta på arrangementer på lik linje med andre medlemmer. Vi har flere sidemedlemmer her i Hordaland LKB.

GRASROTANDELEN
Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du gi grasrotandelen til LKB Hordaland. Alle monner drar! Organisasjonsnummeret vårt er 986 940 715.

Vi har også en Facebookside: LKB Hordaland -Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter

Ta gjerne kontakt med oss på hordaland@lkb.no 🙂