LKB Akershus

VELKOMMEN TIL LKB AKERSHUS

Vi er for tiden ca 100 medlemmer i LKB Akershus og vi ønsker oss flere!!

Det er enkelt å melde seg inn på lkb.no sin nettside.

Bli medlem i LKB!

SIDEMEDLEMSSKAP I LKB

Hvis du tilbringer tid andre steder i landet med jevne eller ujevne mellomrom kan du melde deg inn som sidemedlem i andre lokallag for bare 50,- pr år. Sidemedlemskap utløser ekstra støtte til lokallaget du er sidemedlem i og du kan delta på arrangementer på lik linje med andre medlemmer. Vi har flere sidemedlemmer her i LKB Akershus.

LKB Akershus har bestemt at all informasjon til medlemmene våre blir sendt ut per e-post, derfor er det viktig at du alltid oppdaterer endringer på e-post til post@lkb.no!!

Vi legger også ut info på vår hemmelige Facebook side hvor alle medlemmer av LKB Akershus er velkommen som medlem.

Handlingsplan for LKB Akershus
• LKB Akershus er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Akershus.

• LKB Akershus er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.

• LKB Akershus ønsker å ivareta interesser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i Akershus

• LKB Akershus arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.

• LKB Akershus skal ha fokus på likepersonarbeid.
LKB Akershus skal bruke informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter

• LKB Akershus skal sende medlemsbrev pr. e-post med aktuelle artikler og invitasjon til arrangementer.

• LKB Akershus skal prøve å skaffe økonomiske midler:

-Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til fastleger og helestasjoner i fylket.

-Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.

-Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene til en lavest mulig deltakeravgift.

Du kan støtte vårt viktige arbeid via VIPPS: 96596

GRASROTANDELEN

Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du gi grasrotandelen til LKB Akershus. Alle monner drar! Organisasjonsnummeretvårt er: 918468188

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Ta kontakt med oss på akershus@lkb.no

Likepersoner LKB Akershus

Synne Myhre, 92644208

Styret

Leder Mona Lundby, 92897498

Nestleder Torhild Fossum Magnussen, 92225049

Sekretær Anita Guldahl Hansen, 91849754

Økonomiansvarlig Hilde Gjelsenes Normann, 94868483

Har du lyst til å bidra i styret eller som valgkomite er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss 🙂