LKB Akershus

VELKOMMEN TIL LKB AKERSHUS

Vi er for tiden ca 100 medlemmer i LKB Akershus og vi ønsker oss flere!!

Det er enkelt å melde seg inn på lkb.no sin nettside.

https://lkb.no/velkommen/medlem

SIDEMEDLEMSSKAP I LKB

Hvis du tilbringer tid andre steder i landet med jevne eller ujevne mellomrom kan du melde deg inn som sidemedlem i andre lokallag for bare 50,- pr år. Sidemedlemskap utløser ekstra støtte til lokallaget du er sidemedlem i og du kan delta på arrangementer på lik linje med andre medlemmer. Vi har flere sidemedlemmer her i LKB Akershus.

LKB Akershus har bestemt at all informasjon til medlemmene våre blir sendt ut per e-post, derfor er det viktig at du alltid oppdaterer endringer på e-post til post@lkb.no!!

Vi legger også ut info på vår hemmelige Facebook side hvor alle medlemmer av LKB Akershus er velkommen som medlem.

Handlingsplan for LKB Akershus
• LKB Akershus er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Akershus.

• LKB Akershus er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.

• LKB Akershus ønsker å ivareta interesser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i Akershus

• LKB Akershus arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.

• LKB Akershus skal ha fokus på likepersonarbeid.
LKB Akershus skal bruke informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter

• LKB Akershus skal sende medlemsbrev pr. e-post med aktuelle artikler og invitasjon til arrangementer.

• LKB Akershus skal prøve å skaffe økonomiske midler:

-Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til fastleger og helestasjoner i fylket.

-Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.

-Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene til en lavest mulig deltakeravgift.

Du kan støtte vårt viktige arbeid via VIPPS: 96596

GRASROTANDELEN

Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du gi grasrotandelen til LKB Akershus. Alle monner drar! Organisasjonsnummeretvårt er: 918468188

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Ta kontakt med oss på akershus@lkb.no

Likepersoner LKB Akershus

Anita Guldahl Hansen, 91849754

Styret

Leder Mona Lundby, 92897498

Nestleder Torhild Fossum Magnussen, 92225049

Sekretær Anita Guldahl Hansen, 91849754

Økonomiansvarlig Hilde Gjelsenes Normann, 94868483

Har du lyst til å bidra i styret eller som valgkomite er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss 🙂