LKB Buskerud

Kontakt oss på: buskerud@lkb.no 

LKB Buskerud er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Buskerud.  Vi er opptatt av å spre god og riktig informasjon til de som rammes av bekkenleddsmerter og fagpersoner, som leger, fysioterapeuter, helsesøstre osv.
Vi har fokus på likepersonarbeid, det må møte noen med erfaring fra lignende utfordringer er verdifullt. Å vite at en ikke er alene, tå tips, anerkjennelse og kunnskap er sentralt for å forebygge langvarige plager med bekkenleddsmerter.

LKB Buskerud har flere medlemsarrangementer i løpet av året. Mestringsturer og foredrag.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, velkommen! Meld deg inn via dette skjema >>>

Gjeldende handlingsplan for LKB Buskerud:

 • LKB Buskerud er en forening som skal engasjere seg lokalt i Buskerud. LKB Buskerud er tilknyttet LKB hovedstyreog NHF. 
 • LKB Buskerud ønsker å ivaretainteresser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon.
 • LKB Buskerud arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.
 • LKB Buskerud skal ha fokus på likepersonarbeid.
 • LKB Buskerud skal prøve å skaffe økonomiske midler:
  • Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til relevante helsetjenester i Buskerud.
  • Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.
  • Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene.
 • LKB Buskerud har i 2022 fokus på varierte medlemsaktiviteter der medlemmene kan møtes.

LKB Buskerud tilbyr støtte på veien, vi har egne likepersoner.    Les mer om likepersonsordningen her >>>

Lenny A. Moholdt 934 20 970
Astrid T. Lunestad: 411 06 556
Gro Anita Ødegård Aarvelta: 916 46 189
   

LKB Buskerud treffer du enklest ved å sende en e-post til buskerud@lkb.no 

Styret i LKB Buskerud:
Styreleder:                 Lenny Moholdt
Økonomiansvarlig:   Hilde Bjørnvold
Styremedlem:            Lene Rundbråten Selbo

Velkommen som medlem i LKB Buskerud.
Meld deg inn via dette skjema >>>
Les om andre medlemsfordeler her >>>