LKB Buskerud

Kontakt oss på: buskerud@lkb.no 

LKB Buskerud er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Buskerud.  Vi er opptatt av å spre god og riktig informajson til de som rammes av bekkenleddmserter og fagersoner, som leger, fysioterapeuter, helsesøstre osv.
Vi har fokus på likepersonarbeid, det må møte noen med erfaring fra lignende utfordringer er verdifullt. Å vite at en ikke er alene, tå tips, anerkjennelse og kunnskap er sentralt for å forebygge langvarige plager med bekkenleddsmerter.

LKB Buskerud har flere medlemsarrangementer i løpet av året. Mestringsturer og foredrag.
Vi vil gjerne ha flere medlemmer, velkommen! Meld deg inn via dette skjema >>>

Gjeldende handlingsplan for LKB Buskerud:

 • LKB Buskerud er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Buskerud. LKB Buskerud er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.
 • LKB Buskerud ønsker å ivareta interesser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i Buskerud.
 • LKB Buskerud arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.
 • LKB Buskerud skal ha fokus på likepersonarbeid.
 • LKB Buskerud skal bruke informasjonsfilmen om bekkenleddsmerter
 • LKB Buskerud skal sende medlemsbrev pr. e-post med informasjon og invitasjoner til arrangementer.
 • Låne bort bekkenbelter til medlemmene.
 • LKB Buskerud skal prøve å skaffe økonomiske midler:
  • Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til fastleger og helestasjoner i fylket.
  • Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.
  • Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene til en lavest mulig deltakeravgift.

LKB Buskerud tilbyr støtte på veien, vi har egne likepersoner.    Les mer om likepersonsordningen her >>>

Lenny A. Moholdt 934 20 970
Astrid T. Lunestad: 411 06 556
Gro Anita Ødegård Aarvelta: 916 46 189
Tone Irene Sørum: 472 44   29

LKB Buskerud treffer du enklest ved å sende en e-post til buskerud@lkb.no 

Styret i LKB Buskerud:
Styreleder:                 Tonje Lien

Økonomiansvarlig:   Hilde Bjørnvold

Styremedlem:  Lene Rundbråten Selbo

Styremedlem: Siv Beathe Skryseth

Vara:                            Lenny A. Moholdt

Velkommen som medlem i LKB Buskerud.
Meld deg inn via dette skjema >>>
Les om andre medlemsfordeler her >>>