Fagrådet

LKB har et tverrfaglig fagråd som består av flere profesjoner.

I dag består fagrådet av:

  • Britt Stuge, PhD, fysioterapeut, forskningsleder i fysioterapi, FOU, ortopedisk avdeling, OUS.
  • Ingunn Almås, gynekolog. ‎Overlege Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
  • Thomas J. Kibsgård, Overlege, Ryggkirurgisk seksjon, Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
  • Anne Froholdt, PhD, Spesialist i fysikalsk medisin & rehabilitering, Idrettslege NIMF, Drammen sykehus, Vestre Viken HF.
  • Malin Eberhard Gran, Professor, dr.med. og spesialist i samfunnsmedisin. Folkehelseinstituttet og Forskningssenteret HØKH ved Akershus universitetssykehus.
  • Astrid Torgersen Lunestad representerer LKB i fagrådet. Hun er fagkoordinator i LKB, bygningsingeniør, økonom og opplyst pasient.

Fagrådet er en tverrfaglig faggruppe med spesiell interesse for å arbeide med kvinner med bekkenleddsmerter oppstått i forbindelse med svangerskap og/eller fødsel. LKBs fagråd skal fungere som hovedstyrets konsulenter i faglige spørsmål. Medlemmene i fagrådet deltar i utviklingen av LKBs informasjonsmateriell og fungerer som rådgivere i faglige spørsmål. Fagrådet bidrar gjennom sine fagmiljøer til kunnskapsspredning om og forskning på bekkenleddsmerter.