Informasjonsfilm om bekkenleddsmerter

Bekkenleddsmerter rammer ca. 12 000 gravide kvinner hvert år. De aller fleste blir bra like etter fødsel, men mellom 2000 – 4000 fortsetter å ha plager også etter fødselen. Dessverre får ikke alle den veiledningen og behandlingen de trenger. 

Her kan du se en informasjonsfilm om bekkenleddsmerter, filmen gir viktig informasjon til de som rammes av bekkenleddsmerter, deres pårørende, samt som tips og råd for helsepersonell.

https://www.youtube.com/watch?v=uS7Bfa0q-Kg

The film in English:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=AmDxtQtJV_0&feature=emb_logo

Filmen er laget av Forsknings- og og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI) ved Oslo Universitetsykehus OUS i samarbeid med Landsforningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB), forskere fra ortopedisk klinikk OUS og Folkehelseinstituttet.
LKB fagråd og brukerrepresentanter fra LKB har vært viktige for å formidle riktig og god informasjon på en lettfattelig måte. Det kreative ansvaret har produksjonsselskapet Trist & Traurig stått for.