Våre likepersoner

Erfaringskonsulenter du kan ringe å snakke med, en som har lignende utfordringene som deg selv.

 • LKBs likepersoner er medmennesker med kunnskap og forståelse.
 • En likeperson kan dele sine erfaringer og er en kvinne man kan snakke med i fortrolighet.
 • Våre likepersoner har taushetsplikt.
 • En likepersoner er en du kan ringe og snakke med for å få råd og tips. Det er ikke en fagperson, men en som har erfaring med bekkenleddsmerter. 
 • Alle våre likepersoner har gjennomgått kurs og gir informasjon, råd, og veiledning og kan forhåpentlig hjelpe deg å se mulighetene.

Målsetningen for tjenesten er:

 • Å bidra til økt kunnskap om bekkenleddsmerter og konsekvensene av plagene.
 • Å hjelpe mottaker til å søke videre hjelp.
 • Å hindre at brukeren blir isolert.
 • Å bidra til å styrke mottakers selvbilde.
 • Å gjøre mottaker bevisst sin egen situasjon og rettigheter.
 • Å bidra til anerkjennelse og bearbeiding av egen livssituasjon
 • Å gjennom dette oppnå økt livskvalitet .

Likepersonarbeidet er et av LKBs viktigste satsningsområde. Det er en organisert kontakt mellom to eller flere personer med mest mulig likhet i diagnose og funksjonshemming eller livssituasjon. Definisjonen av hva likepersonarbeidet er, ble utarbeidet av NHF og LKB og dukket opp i regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1990-93. Den skal hjelpe oss i arbeidet slik at vi kan kvalitetssikre arbeidet. Kontakten bygger på bearbeidet erfaring når det gjelder konsekvensen av funksjonshemmingen. Det kan være praktiske og følelsesmessige erfaringer kombinert med kunnskap og forståelse som bruker kan dra nytte av for å tilpasse seg sin nye livssituasjon.

Likepersonene er ikke spesialister, men medmennesker. Likeperson er et unikt tilbud fra funksjonshemmede til funksjonshemmede. Arbeidet drives primært gjennom telefonkontakt. Du kan ta direkte kontakt med en av LKB likepersoner ved behov.

Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp hvor brukeren er ekspert på seg selv. Vi skal gi informasjon, råd, og veiledning som er nødvendig for at bruker kan bli bevisstgjort i forhold til egen livssituasjon og se mulighetene. Vi bistår med informasjon om trygderettigheter, behandlingstilbud, tekniske hjelpemidler og råd og tips i hverdagen.

Lytt til podkasten «Knute i kroppen» Den gode samtalen kan forandre ditt liv >>>

LKB stiller krav om at alle tillitsvalgte om at de skriver under på en taushetserklæring. Dette gjelder både på sentralt og lokalt plan. Her er navn og telefonnummer til våre sertifiserte likepersoner. De kan du ta kontakt med når du selv ønsker det. Du kan kontakte hvem du vil, uavhengig av hvilket fylke du selv bor i. Å være likeperson er frivillig dugnadsarbeid, alle prøver å gjøre en innsats i håp om å gi hjelp og støtte. Det er dessverre ikke alltid det passer å ta en samtale, da ringer du bare igjen eller en annen på lista:

Lokallag:

Navn:

Telefon:

Akershus 

Anita Guldahl Hansen

91849754

     

Buskerud

Astrid T. Lunestad

41106556

Buskerud

Lenny Moholdt

93420970

Buskerud

Gro Anita Aarvelta

91646189

     

Hordaland

Marianne Rivli

48959419

Hordaland

Mona Nygård Turøy

92833670

Hordaland

Nina Gertrud Eldfrid Brynjelsen 

 

Møre og Romsdal

Olea Anett Sylte

97771016

Møre og Romsdal

Kristin Farstad Ass

97557991

     

Oslo

Hanne Katrin Børresen

92010496

Oslo

Evelyn Baklund

41255881

     

Telemark

Merete Høyvik

92099802

     
     

Troms og Finnmark

Heidi Botten

90070380

Troms og Finnmark

Siv Hege Lissner

99728652

Trøndelag

Marthe Kristin Haugan

90768205

Trøndelag

Merete Granås

99418781

Vestfold

Rigmor Larsen

93832006

     
     

Har du spørsmål eller kommentarer rundt vårt likepersonstilbud kan du kontakte likepersonkoordinator: likepersonkoordinator@lkb.no