Våre likepersoner

Erfaringskonsulenter du kan ringe å snakke med, en som har lignende utfordringene som deg selv.

 • LKBs likepersoner er medmennesker med kunnskap og forståelse.
 • En likeperson kan dele sine erfaringer og er en kvinne man kan snakke med i fortrolighet.
 • Våre likepersoner har taushetsplikt.
 • En likepersoner er en du kan ringe og snakke med for å få råd og tips. Det er ikke en fagperson, men en som har erfaring med bekkenleddsmerter.
 • Alle våre likepersoner har gjennomgått kurs og gir informasjon, råd, og veiledning og kan forhåpentlig hjelpe deg å se mulighetene.

Målsetningen for tjenesten er:

 • Å bidra til økt kunnskap om bekkenleddsmerter og konsekvensene av plagene.
 • Å hjelpe mottaker til å søke videre hjelp.
 • Å hindre at brukeren blir isolert.
 • Å bidra til å styrke mottakers selvbilde.
 • Å gjøre mottaker bevisst sin egen situasjon og rettigheter.
 • Å bidra til anerkjennelse og bearbeiding av egen livssituasjon
 • Å gjennom dette oppnå økt livskvalitet .

Likepersonarbeidet er et av LKBs viktigste satsningsområde. Det er en organisert kontakt mellom to eller flere personer med mest mulig likhet i diagnose og funksjonshemming eller livssituasjon. Definisjonen av hva likepersonarbeidet er, ble utarbeidet av NHF og LKB og dukket opp i regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1990-93. Den skal hjelpe oss i arbeidet slik at vi kan kvalitetssikre arbeidet. Kontakten bygger på bearbeidet erfaring når det gjelder konsekvensen av funksjonshemmingen. Det kan være praktiske og følelsesmessige erfaringer kombinert med kunnskap og forståelse som bruker kan dra nytte av for å tilpasse seg sin nye livssituasjon.

Likepersonene er ikke spesialister, men medmennesker. Likeperson er et unikt tilbud fra funksjonshemmede til funksjonshemmede. Arbeidet drives primært gjennom telefonkontakt. Du kan ta direkte kontakt med en av LKB likepersoner ved behov.

Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp hvor brukeren er ekspert på seg selv. Vi skal gi informasjon, råd, og veiledning som er nødvendig for at bruker kan bli bevisstgjort i forhold til egen livssituasjon og se mulighetene. Vi bistår med informasjon om trygderettigheter, behandlingstilbud, tekniske hjelpemidler og råd og tips i hverdagen.

Lytt til podkasten «Knute i kroppen» Den gode samtalen kan forandre ditt liv >>>

LKB stiller krav om at alle tillitsvalgte om at de skriver under på en taushetserklæring. Dette gjelder både på sentralt og lokalt plan. Her er navn og telefonnummer til våre sertifiserte likepersoner. De kan du ta kontakt med når du selv ønsker det. Du kan kontakte hvem du vil, uavhengig av hvilket fylke du selv bor i. Å være likeperson er frivillig dugnadsarbeid, alle prøver å gjøre en innsats i håp om å gi hjelp og støtte.

Ring hvem du vil på denne lista,
om du ikke får svar, ring igjen eller prøv en annen:

Navn: Telefon: Lokallag:
Anita Guldahl Hansen 91849754 Akershus/
likepersonkoordinator
Astrid T. Lunestad 41106556 Buskerud/ likepersonkoordinator
Gro Anita Aarvelta 91646189 Buskerud
Lenny Moholdt 93420970 Buskerud
Botten Heidi 90070380 Finnmark  og Troms
Siv Hege Lissner 99728652 Finnmark  og Troms
Marianne Rivli 48959419 Hordaland
Nina Gertrud Eldfrid Brynjelsen Hordaland
Mona Nygård Turøy 31420620 Hordaland
Kristin Farstad Ass 97557991 Møre og Romsdal
Olea Anett Sylte 97771016 Møre og Romsdal
Hanne Katrin Børresen 92010496 Oslo
Vibeke Helander Bolstad 48242360 Oslo
Evelyn Baklund 41255881 Oslo
Merete Høyvik 92099802 Telemark
Marthe Kristin Haugan 90768205 Trøndelag
Merete Granås 99418781 Trøndelag
Rigmor Larsen 93832006 Vestfold

Har du spørsmål eller kommentarer rundt vårt likepersonstilbud kan du kontakte likepersonkoordinator: likepersonkoordinator@lkb.no