Våre likepersoner

Erfaringskonsulenter du kan ringe å snakke med, en som har lignende utfordringene som deg selv.

 • LKBs likepersoner er medmennesker med kunnskap og forståelse.
 • En likeperson kan dele sine erfaringer og er en kvinne man kan snakke med i fortrolighet.
 • Våre likepersoner har taushetsplikt.
 • En likepersoner er en du kan ringe og snakke med for å få råd og tips. Det er ikke en fagperson, men en som har erfaring med bekkenleddsmerter. 
 • Alle våre likepersoner har gjennomgått kurs og gir informasjon, råd, og veiledning og kan forhåpentlig hjelpe deg å se mulighetene.

Målsetningen for tjenesten er:

 • Å bidra til økt kunnskap om bekkenleddsmerter og konsekvensene av plagene.
 • Å hjelpe mottaker til å søke videre hjelp.
 • Å hindre at brukeren blir isolert.
 • Å bidra til å styrke mottakers selvbilde.
 • Å gjøre mottaker bevisst sin egen situasjon og rettigheter.
 • Å bidra til anerkjennelse og bearbeiding av egen livssituasjon
 • Å gjennom dette oppnå økt livskvalitet .

Likepersonarbeidet er et av LKBs viktigste satsningsområde. Det er en organisert kontakt mellom to eller flere personer med mest mulig likhet i diagnose og funksjonshemming eller livssituasjon. Definisjonen av hva likepersonarbeidet er, ble utarbeidet av NHF og LKB og dukket opp i regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1990-93. Den skal hjelpe oss i arbeidet slik at vi kan kvalitetssikre arbeidet. Kontakten bygger på bearbeidet erfaring når det gjelder konsekvensen av funksjonshemmingen. Det kan være praktiske og følelsesmessige erfaringer kombinert med kunnskap og forståelse som bruker kan dra nytte av for å tilpasse seg sin nye livssituasjon.

Likepersonene er ikke spesialister, men medmennesker. Likeperson er et unikt tilbud fra funksjonshemmede til funksjonshemmede. Arbeidet drives primært gjennom telefonkontakt. Du kan ta direkte kontakt med en av LKB likepersoner ved behov.

Hovedmålet er å gi hjelp til selvhjelp hvor brukeren er ekspert på seg selv. Vi skal gi informasjon, råd, og veiledning som er nødvendig for at bruker kan bli bevisstgjort i forhold til egen livssituasjon og se mulighetene. Vi bistår med informasjon om trygderettigheter, behandlingstilbud, tekniske hjelpemidler og råd og tips i hverdagen.

Lytt til podkasten «Knute i kroppen» Den gode samtalen kan forandre ditt liv >>>

LKB stiller krav om at alle tillitsvalgte om at de skriver under på en taushetserklæring. Dette gjelder både på sentralt og lokalt plan. Her er navn og telefonnummer til våre sertifiserte likepersoner. De kan du ta kontakt med når du selv ønsker det. Du kan kontakte hvem du vil, uavhengig av hvilket fylke du selv bor i. Å være likeperson er frivillig dugnadsarbeid, alle prøver å gjøre en innsats i håp om å gi hjelp og støtte. Det er dessverre ikke alltid det passer å ta en samtale, da ringer du bare igjen eller en annen på lista:

Lokallag: Navn: Telefon:
Akershus /
likepersonkoordinator
Anita Guldahl Hansen 91849754
     
Buskerud Astrid T. Lunestad 41106556
Buskerud Lenny Moholdt 93420970
Buskerud Gro Anita Aarvelta 91646189
Buskerud Tone Irene Sørum 47244729
Hordaland Marianne Rivli 48959419
Hordaland Mona Nygård Turøy 92833670
     
Møre og Romsdal Olea Anett Sylte 97771016
Møre og Romsdal Kristin Farstad Ass 97557991
     
Oslo Hanne Katrin Børresen 92010496
Oslo Evelyn Baklund 41255881
     
Telemark Merete Høyvik 92099802
Telemark Karin Wiersdalen 48268628
     
Troms og Finnmark Heidi Botten 90070380
Troms og Finnmark Siv Hege Lissner 99728652
Trøndelag Marthe Kristin Haugan 90768205
Trøndelag Merete Granås 99418781
Vestfold Rigmor Larsen 93832006
Østfold Anette Simonsen 97484006
     

Har du spørsmål eller kommentarer rundt vårt likepersonstilbud kan du kontakte likepersonskoordinator: likepersonkoordinator@lkb.no