Bøker

Bøker om bekkenleddmerter.

Bøker om bekkenleddsmerter på norsk

 • ”Bekkenet  – på godt og vondt” av Nanna Biørnstad. Utgitt i 2003 på Yrkeslitteratur.
 • ”Bekkenløsning. Forebygge  – avlaste – behandle” av Anne Randi Høidahl og Tron Soot- Ryen. Utgitt i 2001 på Noras Ark.
 • ”Bekkenet på kryss og tvers” av Nanna Biørnstad. Utgitt i 1992 på Cappelen Akademisk Forlag.

Bøker om å leve med sykdom – tips om å få høyere livskvalitet

 • «God bedring – 10 bud for hvordan du kan ha det best mulig i møtet med sykdom» av Anbjørg Sætre Håtun. Utgitt i 2012 på Gyldendal forlag.
 • «Å leve et friskere liv» – en norsk utgave av Chronic Disease Self Management Program, utviklet ved Patient Education Research Center, Stanford University, California. Boka er oversatt og redigert til norske forhold av Sykehuset i Østfold HF, FoU, Enhet for mestring og pasientundervisning.
 • ”Når livet setter seg i kroppen” av Eldri Sten og Liv Haugli. Utgitt i 2011 på Bazar forlag.
 • «Nå – tilstedeværelse i hverdagen» av Michael de Vibe og Ragnar Karem. Utgitt i 2007 på Karem / de Vibe forlag.

Bøker om bekkenleddsmerter på dansk

 • ”Bækkenløsning – en håndbog” av Vibeke Fraling. Utgitt i 1999 på P. Haase & Søns Forlag, København.

Bøker om bekkenleddsmerter på engelsk

 • ” Relieving Pelvic Pain During and After Pregnancy: How Women Can Heal Chronic Pelvic Instability” av Cecilie Röst. Utgitt i 2007 på Hunter House.  (Dette er engelsk utgave av
 • “Bekkenpijn Tijdens En Na De Zwangerschap”.)

Bøker om bekkenleddsmerter på nederlandsk

 • “Bekkenpijn Tijdens En Na De Zwangerschap” av Cecilie Röst. 2. utgave utgitt i 2007 på Reed Business.