VELKOMMEN TIL LKB AKERSHUS

Vi er for tiden ca 95 medlemmer i LKB Akershus og vi ønsker oss flere!! Det er enkelt å melde seg inn på lkb.no sin nettside.

Bli medlem i LKB!

SIDEMEDLEMSSKAP I LKB

Hvis du tilbringer tid andre steder i landet med jevne eller ujevne mellomrom kan du melde deg inn som sidemedlem i andre lokallag for bare 50,- pr år. Sidemedlemskap utløser ekstra støtte til lokallaget du er sidemedlem i og du kan delta på arrangementer på lik linje med andre medlemmer. Vi har flere sidemedlemmer her i LKB Akershus.

LKB Akershus har bestemt at all informasjon til medlemmene våre blir sendt ut per e-post, derfor er det viktig at du alltid oppdaterer endringer på e-post til post@lkb.no!!

Vi legger også ut info på vår hemmelige Facebook side hvor alle medlemmer av LKB Akershus er velkommen som medlem.

 

Aktivitetskalender for LKB Akershus 2017
16.2.17     Kl 19.00 Årsmøte Ahus, Læring- og mestringssenteret på Ahus

2.3.17     kl 19.00 Kafétreff Brasserie RÅH, Råholt Kontaktpersoner: Nina Rokhaug, mob. 47384499 og Marita Herstad: mob. 41299511

22.3.17     kl 19.00 Kafétreff Egon ved Sandvika senter, Kontaktperson: Torhild Magnussen, mob. 92225049

4.4.17      kl 12.00 Kafétreff Egon på Strømmen storsenter, Kontaktperson: Torhild Magnussen, mob. 92225049

19.4.17     kl.18.30 Temakveld med Grete E.D.Fjellgaard. Innkallelse kommer senere. Oslo i NHFs lokaler

23.5.17     kl 12.00 Kafétreff Egon på  Ski storsenter, Kontaktperson: Monica Myrland, mob. 91674575

1.6.17       kl 18.00 Sommertreff med tips fra «Mat i naturen» med Mona Lundby, mob. 92897498

28.8.17     kl 11.00 Høstkafétreff Pikene på hjørnet, Lillestrøm

28.09.17 kl 10.00 The Well inkl 2 retters lunch

22.11.17 kl 18.00 Vi har kokkekurs og lager julemat fra Midt Østen, Kontaktperson Nina Rokhaug mobil: 47384499

Aktivitetskalender for LKB Akershus 2018

27.2.18 Årsmøte 18.00 Lærings og mestringssentert AHUS

Oddvar Thorbjørnsen Faltin er teamleder fra kommunale helse- og omsorgstjenesten. Pasient-og brukerombudet i Oslo og Akershus, Sosial- og eldreombud i Oslo. Han kommer og vil blant annet snakke om: Ombudet og om rettigheter, hvordan søke og hvordan fremme en klage. Våre rettigheter når vi er 50% og 100% ufør.

1.03.18 Kl.11.30 Kafetreff, Egon på Strømmen storsenter, Ta gjerne med strikketøy om du har lyst!
Kontaktperson: Torhild Magnussen, 92225049

UKE 10 Vi starter opp med Yoga i Rælingen og Fetsund

13.03.18 Kafetreff, Sandvika storsenter. Ta gjerne med strikketøy om du har lyst!
Kontaktperson: Torhild Magnussen, 92225049

14.03.18 Kafetreff, Jessheim storsenter. Ta gjerne med strikketøy om du har lyst!
Kontaktperson Nina Rokhaug: 47384499

April Temamøte, mer info kommer senere.

26.05.18 kl. 17.00 – 22.00 Sommeravslutningstur med M/S Øyeren

Mai/Juni Mat fra naturen Bærum, mer info kommer

Høstkafétreff Kommer tilbake med mere info

Høst Yoga Kommer tilbake med mere info

Sept/okt Høstmøte Kommer tilbake med mere info

Nov/des Julebord Kommer tilbake med mere info

NB!! DET KAN FOREKOMME ENDRINGER!!
FØLG MED PÅ VÅR FACBOOKSIDE

 

Handlingsplan for LKB Akershus
• LKB Akershus er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Akershus.

• LKB Akershus er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.

• LKB Akershus ønsker å ivareta interesser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i Akershus

• LKB Akershus arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.

• LKB Akershus skal ha fokus på likepersonarbeid.

• LKB Akershus skal sende medlemsbrev pr. e-post med aktuelle artikler og invitasjon til arrangementer.

• LKB Akershus skal prøve å skaffe økonomiske midler:

-Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til fastleger og helestasjoner i fylket.

-Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.

-Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene til en lavest mulig deltakeravgift.

GRASROTANDELEN

Hvis du spiller hos Norsk Tipping kan du gi grasrotandelen til LKB Akershus. Alle monner drar! Organisasjonsnummeret vårt er: 918468188

 

Ta kontakt med oss på akershus@lkb.no

Likepersoner LKB Akershus

Synne Myhre, 92644208

Marita Herstad, 41299511

Styret

Leder Mona Lundby, 92897498

Nestleder Nina Rokhaug, 47384499

Styremedlem Torhild Fossum Magnussen, 92225049

Styremedlem Anita Guldahl Hansen, 91849754

Varamedlem, Synne Myhre, 92644208