VELKOMMEN TIL LKB AKERSHUS

Vi er for tiden ca 80 medlemmer i LKB Akershus og vi ønsker oss flere!! Det er enkelt å melde seg inn på lkb.no sine nettsider.

LKB Akershus har bestemt at all informasjon til medlemmene våre blir sendt ut per e-post, derfor er det viktig at du alltid oppdaterer endringer på e-post til post@lkb.no!!

Vi legger også ut info på vår hemmelige Facebook side hvor alle medlemmer av LKB Akershus er velkommen som medlem.

Aktivitetskalender for LKB Akershus 2017
16.2.17     Kl 19.00 Årsmøte Ahus, Læring- og mestringssenteret på Ahus

2.3.17     kl 19.00 Kafétreff Brasserie RÅH, Råholt Kontaktpersoner: Nina Rokhaug, mob. 47384499 og Marita Herstad: mob. 41299511

22.3.17     kl 19.00 Kafétreff Egon ved Sandvika senter, Kontaktperson: Torhild Magnussen, mob. 92225049

4.4.17      kl 12.00 Kafétreff Egon på Strømmen storsenter, Kontaktperson: Torhild Magnussen, mob. 92225049 og Mona Lundby mob. 92897498

19.4.17     kl.18.30 Temakveld med Grete E.D.Fjellgaard. Innkallelse kommer senere. Oslo i NHFs lokaler

23.5.17     kl 12.00 Kafétreff Egon på  Ski storsenter, Kontaktperson: Monica Myrland, mob. 91674575

Juni Sommertreff med tips fra Mat i naturen m Mona L. Kommer tilbake med mere info

Høstkafétreff Kommer tilbake med mere info

Sept/okt Høstmøte Kommer tilbake med mere info

Nov/des Julebord Kommer tilbake med mere info

Handlingsplan for LKB Akershus
• LKB Akershus er en lokal forening som skal engasjere seg lokalt i Akershus.

• LKB Akershus er knyttet til LKB hovedstyre og NHF.

• LKB Akershus ønsker å ivareta interesser til kvinner med bekkenleddsmerter ved å formidle informasjon til kvinner med bekkenleddsmerter, fastleger, fysioterapeuter og helsestasjoner i Akershus

• LKB Akershus arbeider for å skape en helhetlig forståelse for riktig kombinasjon av behandling, avlastning i dagliglivet, hjelpemidler og rettigheter.

• LKB Akershus skal ha fokus på likepersonarbeid.

• LKB Akershus skal sende medlemsbrev pr. e-post med aktuelle artikler og invitasjon til arrangementer.

• LKB Akershus skal prøve å skaffe økonomiske midler:

-Slik at vi kan gi informasjon om LKB og bekkenleddsmerter til fastleger og helestasjoner i fylket.

-Slik at vi kan tilby informasjon til våre medlemmer.

-Slik at vi kan arrangere aktiviteter for medlemmene til en lavest mulig deltakeravgift.

Ta kontakt med oss på akershus@lkb.no

Likepersoner LKB Akershus

Synne Myhre, 92644208

Marita Herstad, 41299511

Styret

Leder Mona Lundby, 92897498

Nestleder Nina Rokhaug, 47384499

Økonomiansvarlig, Marita Herstad, 41299511

Styremedlem Torhild Fossum Magnussen, 92225049

Styremedlem Anita Guldahl Hansen, 91849754

Varamedlem, Synne Myhre, 92644208